Giới thiệu chung

Công ty CP hạ tầng cảnh quan Hoàng Gia là sự kết hợp kế thừa và phát triển những tinh hoa của trang trại Hoàng Gia. Trên cơ sở:

“Tạo thêm giá trị – Khẳng định thương hiệu – Tạo dựng lòng tin đối với khách hàng”

Với sứ mệnh làm đẹp cảnh quan cho cộng đồng thông qua việc tư vấn, thiết kế cảnh quan, sản xuất, cung cấp, chuyển giao công nghệ và chăm sóc các sản phẩm sinh vật cảnh trọn gói, phong phú, đặc sắc, đậm màu sắc thiên nhiên cho các khách hàng trong và ngoài nước.

линкбилдингкисточкиоднок лассникиcps