Quy hoạch vườn cây có múi

Quy trình thực hiện

Đất trồng mới cây có múi cần được giải phóng trước 6 tháng.
Nếu là đất chu kỳ 2 nên trồng 2 – 3 vụ cây họ đậu để cải tạo đất.
Vệ sinh đồng ruộng, chặt bỏ các cây có múi bị bệnh greening ở vùng xung quanh.
Trồng hàng cây chắn gió tốt nhất nên trồng cây keo tai tượng.

Bước 1: Phát hoang xung quanh lô đất
– Chặt bỏ các bụi cây dại xung quanh lô trồng, – Dọn sạch cỏ dại

Bước 2: Đánh gốc cây
– Dọn bỏ những gốc cây to trong lô đất bỏ cả gốc, rễ
– Thu gom gốc rễ phơi khô

Bước 3: Diệt cỏ dại trong lô trồng
– Sử dụng dụng cụ làm đất, thiết bị thu gom cỏ
– Phơi hoặc ủ phân
– Cày xới diệt các loại cỏ thân ngầm như cỏ cú, cỏ tranh..