Cây Đô La Chậu Treo

Tên thường gọi: cây đô la s
Tên gọi khác: cây đô la, lan đô la, lan dollar
Tên khoa học: Dischidia Milnei
Nguồn gốc xuất xứ: tại những vùng nhiệt đới ẩm.

SKU: CCT15 Categories: ,
0344 695 067