Cây Lan Dendro Chậu Treo

Tên thường gọi:Cây lan dendro chậu treo

Tên khoa học: Dendrobium Antennatum, Dendrobium Phalaenopsis…

SKU: CCT04 Categories: ,
0344 695 067