Cây Bạc Hà

Tên thông thường: Cây Bạc Hà

Tên khoa học: Mentha arvenis L (bạc hà Á)

Họ thực vật: Lamiaceae (họ hoa môi)

SKU: CDB06 Categories: ,
0344 695 067