Cây Kim Tiền

Tên thường gọi: Cây kim tiền

Tên gọi khác: Cây kim phát tài

Tên khoa học: Zamioculcas zamifollia

Họ: thiên nam tinh

Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc

SKU: CPT03 Categories: ,
0344 695 067