Cây Mai Chiếu Thủy

Tên thường gọi: Mai chiếu thủy
Tên khoa học: Wrightia religiosa
Họ: Trúc đào (Apocynaceae).
Nguồn gốc: Từ miền Ðông Dương

SKU: CPT19 Categories: ,
0344 695 067