Cây bạch trạng

Tên thường gọi: cây bạch trạng, cây lá trắng
Tên khoa học: Cordia latifolia
Họ thực vật: Cordia latifolia (Vòi voi)

0344 695 067