Cây dâu da đất

Cây bòn bon (miền Nam) (Lansium domesticum, họ xoan Meliaceae) (1) hay miền Bắc còn gọi là cây dâu da đất, lòn bon, boòng boong, nam trân, trung quân

Mã: CG09 Danh mục:
0344 695 067