Cây Hồng Xiêm Xuân Đỉnh

Tên khoa học: Sapotaceae
Tên địa phương: Hồng xiêm Xuân Đỉnh
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

SKU: CG109 Category:
0344 695 067