Cây Nhãn Muộn Choai

Tên khoa học: Dimocarpus longan
Tên địa phương: Nhãn muộn Hà Tây
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Mã: CG87 Danh mục:
0344 695 067