Cây Thanh Long Ruột Trắng

Tên khoa học: Hylocereus undatus
Tên địa phương: Thanh long ruột trắng
Nguồn gốc sản phẩm: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

SKU: CG110 Category:
0344 695 067