Câu Hồng Quân Tử

Tên thường gọi: Cây Hồng quân tử, cây Hồng yến.

Tên khoa học: Cteranthe oppenheimiana

Họ thực vật: Marantaceae (họ Củ dong)

SKU: BCH79 Categories: ,
0344 695 067