Cây Quế

Quế là loài cây thích hợp khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, nắng nhiều. Quế có thể mọc được trên nhiều loại đất có nguồn gốc đá mẹ khác nhau, đất ẩm nhiều mùn, tơi xốp; đất đỏ, vàng, đất cát pha; đất đồi núi, chua (pH 4-6), nghèo dinh dưỡng, nhưng thoát nước tốt.

Danh mục: Từ khóa: ,

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!