Khám và trị bệnh cây trồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cây trồng nông nghiệp, cây đô thị cảnh quan và cây di sản chúng tôi phát triển dịch vụ Khám và trị bệnh cây trồng trên toàn quốc.

Chúng tôi có những thành viên Chuyên môn chính là Khoa khám bệnh cây trồng tổng hợp, sinh lý và dinh dưỡng cây trồng, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi sức khỏe cây trồng, dự tính dự báo sâu bệnh, Khoa bệnh truyền nhiễm (nấm, virus, vi khuẩn) và động vật hại nông nghiệp.

Chúng tôi sẽ thực hiện các dịch vụ chẩn đoán sức khỏe cây trồng dựa trên các kỹ thuật chẩn đoán và xét nghiệm chuẩn và hiện đại, nhằm vào các yếu tố sinh vật và phi sinh vật liên quan trực tiếp đến sức khỏe cây trồng; tư vấn phương pháp và cung cấp phương tiện đảm bảo sức khỏe cây trồng  tốt nhất cho khách hàng.

Quy trình chuẩn đoán bệnh

  • Thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng
  • Kiểm tra các mẫu bệnh thu thập được trong phòng thí nghiệm
  • Lây bệnh nhân tạo
  • Chẩn đoán bệnh.
  • Tuỳ thuộc vào trường hợp sẽ có cách giải quyết riêng để liên hệ ngay bạn liên hệ sdt 0912 352 882

BẠN QUAN TÂM TỚI DỊCH VỤ KHÁM VÀ TRỊ BỆNH CÂY TRỒNG > Liên hệ hotline 0912 352 882