Cây Cát Đằng

Tên sản phẩm: Cây cát đằng đứng

Tên khoa học: Thunbergia erecta T. Anders

Họ thực vật: Acanthaceae (họ ô rô)

0983 068 329