Cây Dứa Diệp Tiễn

Tên sản phẩm: Cây dứa kiểng, cây thơm kiểng, cây khóm kiểng, dứa baby
Tên khoa học: Ananas comosus

0983 068 329