Cây Thiên Hoàng

Tên thường gọi: Cây thiên hoàng

Tên gọi khác: Bụi cây thiên hoàng, cây thiên hoàng chậu nhựa

Đơn vị: Bụi (chậu nhựa)

Tên khoa học: Dieffenbachia amoena

Họ thực vật: Vạn Niên Thanh Araceae (Ráy)

0983 068 329