Cây Cúc Tần Ấn Độ

Tên thường gọi: Dây cúc tần ấn độ, dây dọi tên, dây bạc đầu bầu dục

Tên khoa học: Vernonia elliptica

Họ thực vật: Asteraceae (họ cúc)

SKU: TC04 Categories: ,
0344 695 067