Cây Vạn Niên Thanh

Tên thường gọi: Cây Vạn niên thanh, cây Môn trường sinh
Tên Tiếng Anh: Dumb-cane, Dieffenbachia Peint
Tên khoa học: Dieffenbachia amoena
Họ thực vật: Araceae (họ ráy)

Mã: OF34 Danh mục: ,
0344 695 067