Cây Tràm Bông Đỏ

Tên phổ thông: Tràm liễu, Tràm bông đỏ, Liễu đỏ
Tên khoa học: Callistemon citrinus, Callistemon lanceolatus
Họ thực vật: Myrtaceae (Sim)

SKU: DT25 Categories: ,
0344 695 067