Cây Mỏ Sẻ (sài lao)

Tên thường gọi: Cây mỏi sẻ
Tên khoa học: Trachelospermum jasminoides
Họ thực vật: họ Dừa cạn,Apocynaceae

0983 068 329