Cây Chè Bonsai

Tên thông thường: cây chè Bonsai, cây trà xanh

Tên khoa học: Camellia sinensis

0344 695 067