Cây Trúc Quân Tử

Tên thường gọi: Trúc quân tử
Tên khoa học: Bambusa multiplex
Họ : Poaceae

SKU: DT31 Categories: ,
0344 695 067