Cây Ắc Ó

Tên thường gọi: Cây Ắc ó
Tên khoa học: Acanthus integrifolius
Họ thực vật: Acanthaceae (họ Ô rô)

0983 068 329