Cây Bạch Trinh Biển

Tên thường gọi: Cây Bạch trinh biển
Tên khoa học: Hymenocallis littoralis

0983 068 329