Cây Hồng Môn Đỏ

Tên sản phẩm: Chậu Cây Đại Hồng Môn
Tên thường gọi: Chậu Hoa Đại Hồng Môn, Chậu Cây Hồng Môn Loại Đại
Họ thực vật: Araceae (Ráy)

SKU: OF36 Categories: ,
0344 695 067