Cây Bông Nho Đỏ

Tên thường gọi: Cây bông nho đỏ, cây thu hải đường, thu hải đường trường xuân
Tên khoa học: Begonia semperflorens
Họ thực vật: Begoniaceae(họ thu hải đường)

0344 695 067