Cây Cao Cẳng Sọc

Tên thường gọi: Cây Cao cẳng vằn, cây Lan chi lá dài, cây cao cẳng vằn

Tên khoa học: Ophiopogon jaburan ‘variegata’ / Ophiopogon jaburan ‘vittatus’

Họ thực vật: Liliaceae (họ lily)

Chiều cao: 30 – 40 cm

0344 695 067