Cây Thài Lài

Tên thường gọi: Cây thài lài tía

Tên khoa học: Tradescantia pallida

Họ thực vật: Commelinaceae (họ thài lài)

SKU: CCT10 Categories: ,
0344 695 067