Cây Mắt Huyền Chậu Treo

Tên thường gọi của cây : Cây mắt huyền chậu treo, cây cúc leo mắt đen

Tên tiếng Anh của cây : Black Eye Susan Vine

Tên khoa học của cây: Thunbergia alata

Họ : Acanthaceae (họ Ô Rô)

SKU: CCT07 Categories: ,
0344 695 067