Cây Ổ Rồng

Tên thường gọi: Cây Ổ Rồng hay cây Ổ Phượng

Tên khoa học: Platycerium grande

Họ thực vật: Polypodiaceae ( họ Ráng)

SKU: CCT09 Categories: ,
0344 695 067