Cây Lan Bình Rượu

Tên thường gọi: Lan bình rượu
Tên khoa học là Beaucarnea recurvata
Họ Măng tây (hay Thiên môn đông (Asparagaceae)).

SKU: CPT04 Categories: ,
0344 695 067