Cây Đại Phú Gia

Tên thông thường: cây Đại phú gia

Tên gọi khác: cây Đại phú

Tên khoa học: Aglaoocma sp.

Thuộc họ: Araceae (Ráy)

Xuất xứ: từ vùng nhiệt đới của châu Á

Phân bố: khắp Việt Nam

SKU: CPT17 Categories: ,
0344 695 067