Cây Trường Sinh Chậu Treo

Tên thường gọi: Cây Trường Sinh, Trường sinh chậu treo

Tên khoa học: Peperomia obtusifolia

Tên tiếng anh: Baby Rubber Plant

Họ: Crassulaceae (thuốc bỏng)

SKU: CCT08 Categories: ,
0344 695 067