Cây Hương Tuyết Cầu

Tên thường gọi: Hương Tuyết Cầu Chậu Treo

Tên tiếng Anh: Spice snowball

Tên khoa học: Lobularia maritima

Họ thực vật: Brassicaceae (họ Cải)

SKU: CCT21 Categories: ,
0344 695 067