Cây Hương Tuyết Cầu

Tên thường gọi: Hương Tuyết Cầu Chậu Treo

Tên tiếng Anh: Spice snowball

Tên khoa học: Lobularia maritima

Họ thực vật: Brassicaceae (họ Cải)

Mã: CCT21 Danh mục: ,
0344 695 067