Cây Sơn Liễu

Tên thường gọi: Cây sơn liễu
Tên gọi khác: Cây sơn liễu thái
Tên khoa học: Phyllanthus cochinchinensis muell
Họ: Thầu Dầu Euphorbiaceae
Nguồn gốc: Châu Á

SKU: CCT17 Categories: ,
0344 695 067