Cây Trầu Bà Đế Vương

Tên thường gọi: Trầu bà đế vương
Tên khoa học: Philodendro erubescens
Họ thực vật: Araceae

SKU: CPT14 Categories: ,
0344 695 067