Cây Tùng Búp

Tên thường gọi: Cây Tùng Búp, Tùng Búp, Duyên Tùng, Tùng Bút, Búp Tùng, Tùng Tháp
Tên khoa học: Juniperus chinensis
Họ thực vật: Cupressaceae (Bách)

SKU: DT33 Categories: ,
0344 695 067