Cây Tùng La Hán

Tên thông thường: Tùng La Hán, La Hán Tùng, Thông La Hán…
Tên khoa học: Podocarpus macrophyllus
Họ thực vật: Podocarpaceae (Thông tre)

SKU: DT34 Categories: ,
0344 695 067