Cây Tre Xanh

Tên thường gọi: Tre Xanh
Tên khoa học: Bambusa pree
Họ: Poaceae (Cỏ)

SKU: DT27 Categories: ,
0344 695 067