Cây Tùng Bách Tán

Tên thông thường: Tùng Bách Tán, Vương Tùng
Tên khoa học: Araucaria excelsa
Họ thực vật: Araucariaceae (Bách tán)

SKU: DT32 Categories: ,
0344 695 067