Cây Bơ sáp

Tên tiếng anh/Tên khoa học: Avocado
Danh pháp hia phần: Persea americana
Thuộc họ Lauraceae
Là một loại cây cận nhiệt đới có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ

Mã: CG11 Danh mục:
0344 695 067