Cây Hồng Xiêm

Cây hồng xiêm (mà bà con phía Nam gọi là cây Sabôchê) là một loại cây ăn quả nhiệt đới có nguồn gốc từ Mexico.

Mã: CG38 Danh mục:
0983 068 329