Cây Mít Thái Giống

Tên khoa học: Artocarpus heterophyllus
Tên địa phương: Mít Thái Lan

Mã: CG28 Danh mục:
0983 068 329