Cây Hồng Xiêm Xoài

Tên khoa học: Sapotaceae
Tên địa phương: Hồng xiêm xoài
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Mã: CG108 Danh mục:
0983 068 329