Chanh Leo

Tên khoa học: Passiflora incarnata.
Tên địa phương: Chanh leo
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

SKU: CG94 Category:
0344 695 067