Cây Chuối Tây Thái Lan

Tên khoa học: Artocarpus interger
Tên địa phương: Chuối tây Thái Lan
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 9x12cm
Quy cách cây: Cây 5-7 lá, chiều cao ≥20cm

Mã: CG96 Danh mục:
0983 068 329