Cây Ổi Tím Malaisia

Tên khoa học: Psidium guajava
Tên địa phương: Ổi tím Malaisia
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Mã: CG101 Danh mục:
0983 068 329