Cây Tiên Ông

Tên thường gọi: Hoa Tiên Ông
Tên gọi khác: Dạ Lan Hương
Họ thực vật: Lan dạ hương
Tên khoa học: Hyacinthaceae

SKU: CSK02 Categories: ,
0344 695 067